Röding

Landodlade röding från företaget Matorka på Island är, just nu, den enda ASC-certifierade rödingen i världen. Odlingen är hållbar och vänlig mot den omgivande miljön. Eftersom den är landodlad så försvinner riskerna med rymningar och därmed problemet med att odlad fisk blandar sina DNA med den vilda fisken. 

Rödingen odlas helt utan antibiotika och andra kemiska tillsatser.

Det isländska företaget Matorka har byggt upp en ultramodern och miljömässigt super-hållbar, landbaserad anläggning som får sin energiförsörjning från geotermisk energi och lämnar därför inga koldioxidavtryck på miljön. 

Tillgången på färskt och friskt vatten är obegränsad och vattenkvalitén unikt hög. Färskvattnet filtreras och renas genom lavafält innan det når farmen. Det friska och rena vattnet ger ett välsmakande och spänstigt kött. 

Företaget har sin egen äggkläckningstation. När rommen är kläckt så placeras fisken ut i bassänger på karantänstationen. Där får fiskynglen växa till sig innan de slutligen placeras ut i uppväxtbassängerna som ligger utomhus.

Rödingen matas med godkänt, GMO- fritt foder och består av 14 % fiskmjöl som kommer från det lokala Isländska fiskets bifångst. 

Vid rengöring av bassängerna så används bara hett vatten, inga kemikalier används.

Rödingen finns att få filead i storlekarna 300- 550gr och hel i storleken 1-1,8kg.

Varukorg